Spadek ciśnienia dP, Pa dla tłumików typu Z
wg PN-EN ISO 5801
Image Wymiary zewnętrzne tłumika A x B x szczelina, mm
200x300
x
szczelina 40
200x300
x
szczelina 60
300x500
x
szczelina 100
400x500
x
szczelina 70
400x500
x
szczelina 140
400x500
x
szczelina 210
Ekwiwalentna średnica czynnego pola przekroju tłumika, mm
Wydatek Q
m3/h
125 160 200 250 315 400
Spadek ciśnienia dP, Pa
50 3 1 0 0 0 0
100 11 2 0 1 0 0
150 24 5 1 2 0 0
200 42 9 2 4 0 0
250 65 15 3 6 1 0
300 94 21 4 9 1 1
400 166 38 7 16 1 1
500 258 60 11 25 2 2
600 - 86 15 37 3 3
700 - 118 21 51 5 5
800 - 155 27 67 6 6
900 - 196 35 86 8 8
1000 - 243 43 108 11 10
1500 - - 97 254 25 24
2000 - - 172 - 47 44
2500 - - 269 - 76 72
3000 - - - - 113 107
3500 - - - - 158 150
4000 - - - - 211 200