Tłumienie dźwięku w tłumikach typu D
Dl, dB, wg PN-EN ISO 7235
Image Wymiary zewnętrzne tłumika A x B x C, mm
200 x 300 x 600 400 x 500 x 600 500 x 600 x 600
Ekwiwalentna średnica czynnego pola przekroju tłumika, mm
Częstotliwość
f, Hz
125 315 400
Tłumienie dźwięku dL, dB
63 2 3 1
125 4 4 1
250 6 8 6
500 9 10 7
1000 18 19 15
2000 21 21 14
4000 21 13 9
8000 18 9 7