Tłumienie dźwięku w tłumikach typu D
Dl, dB, wg PN-EN ISO 7235
Image Wymiary zewnętrzne tłumika A x B x C, mm
200 x 300 x 1200 400 x 500 x 1200 500 x 600 x 1200
Ekwiwalentna średnica czynnego pola przekroju tłumika, mm
Częstotliwość
f, Hz
125 315 400
Tłumienie dźwięku dL, dB
63 4 6 2
125 8 8 2
250 14 18 14
500 22 23 16
1000 43 46 35
2000 49 50 34
4000 50 51 20
8000 42 20 17