Tłumienie dźwięku w tłumikach typu D
Dl, dB, wg PN-EN ISO 7235
Image Wymiary zewnętrzne tłumika A x B x C, mm
200 x 300 x 1000 400 x 500 x 1000 500 x 600 x 1000
Ekwiwalentna średnica czynnego pola przekroju tłumika, mm
Częstotliwość
f, Hz
125 315 400
Tłumienie dźwięku dL, dB
63 3 5 2
125 7 7 2
250 12 15 12
500 18 19 13
1000 36 38 29
2000 41 42 28
4000 42 26 17
8000 35 17 14