Image Tłumienie dźwięku w tłumikach typu C
Dl, dB, wg PN-EN ISO 7235
Wymiary zewnętrzne tłumika A x C, mm
Częstotliwość
f, Hz
120 x 200 200 x 300 300 x 500
Tłumienie dźwięku dL, dB
63 0 0 0
125 2 0 0
250 1 3 4
500 1 3 3
1000 4 3 3
2000 4 6 5
4000 6 4 5
8000 4 4 5