Image Tłumienie dźwięku w tłumikach A125 - A400
Dl, dB, wg PN-EN ISO 7235
Średnica D [mm], długość L = 600 mm
Częstotliwość
f, Hz
125 160 200 250 315 400
Tłumienie dźwięku dL, dB
63 2 1 1 0 0 0
125 2 1 1 1 1 0
250 3 3 3 3 3 4
500 4 4 4 4 4 6
1000 12 12 12 11 11 10
2000 9 11 13 14 16 17
4000 8 9 10 12 15 20
8000 8 8 10 12 14 16