Image Tłumienie dźwięku w tłumikach A125 - A400
Dl, dB, wg PN-EN ISO 7235
Średnica D [mm], długość L = 1200 mm
Częstotliwość
f, Hz
125 160 200 250 315 400
Tłumienie dźwięku dL, dB
63 3 2 1 0 0 0
125 3 3 3 2 1 0
250 6 6 6 6 7 9
500 8 8 8 8 9 12
1000 24 24 23 22 21 19
2000 19 22 26 29 32 33
4000 17 18 20 23 24 39
8000 16 18 20 23 27 32