Image Tłumienie dźwięku w tłumikach A125 - A400
Dl, dB, wg PN-EN ISO 7235
Średnica D [mm], długość L = 1000 mm
Częstotliwość
f, Hz
125 160 200 250 315 400
Tłumienie dźwięku dL, dB
63 3 2 1 0 0 0
125 3 2 2 2 1 0
250 5 5 5 5 5 7
500 7 7 6 6 7 10
1000 20 20 19 18 18 16
2000 16 19 21 24 27 28
4000 14 15 17 19 24 33
8000 14 15 17 19 23 27